تحریم

اگر توافقی با ایران بدست نیاید

/post-24

رابرت مالی:


🔹اگر توافقی با ایران بدست نیاید، واشنگتن آماده است تحریم های ایران را افزایش داده و آنها را تشدید کند.

رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران:

🔹چین اصلی‌ترین خریدار نفت ایران است.

🔹آمریکا همه تحریم‌ها علیه ایران را اجرا کرده است.