سیاسی

رئیسی: سخنانم درباره تصمیم‌سخت درست منعکس نشد

/post-27

رئیسی: سخنانم درباره تصمیم‌سخت درست منعکس نشد


رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری استان تهران:
🔹 تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تهران از اولویت‌های دولت و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران از دغدغه‌های مهم دولت است.

🔹صحبتی که بنده درباره تصمیم‌های سخت در یکی از جلسات روزهای اخیر بیان کردم به شکل صحیحی منعکس نشد. 

🔹صحبت بنده این بود که ما برای تحقق رشد اقتصادی راه سختی در پیش داریم و بدون همراهی مردم و همه ارکان کشور، پیمودن این مسیر ممکن نیست./تسنیم