قحطی

ابر قحطی جهان

/post-23

📸 شمارش معکوس ابر قحطی جهانی به صدا درآمد!


🔹برخی رسانه‌های خارجی مدعی شده‌اند که فقط ده هفته دیگر تا اتمام ذخایر گندم در جهان باقی مانده است.

🔹با توجه به توقف عرضه گندم توسط تولید کنندگان مهم مانند روسیه، هند و اوکراین جهان در آستانه یک قحطی بزرگ و سراسری قرار دارد.