خطوط تولید محصولات سامسونگ در ایران بیش از ۲۰سال سابقه دارند.